Tư Liệu

Tài Liệu Tham Khảo

  1. Cố Đô Huế, Tác giả Kiêm Thêm. Nhà xuất bản (NXB) Thuận Hóa, 1986
  2. Tản Mạn Lịch Sử – Trên Bước Đường Nam Tiến , Tác giả Lê Mạnh Hùng, Việt Tide, 43…
  3. Chuyện Lạ ở Ngũ Điền (phóng sự), tác giả Minh Tự, báo Tuổi Trẻ, ngày 17/03/2002.
  4. Một Làng ở Thừa Thiên Nổi Tiếng Nghề Kim Hoàn 300 Năm Nay, báo Người Việt Tự Do số 797, thứ Bảy ngày 09/12/2000
  5. Vài Nét về Làng Kế Môn và Thiên Tài Nguyễn Lộ Trạch, tác giả Nguyễn Thanh Trang, báo Việt Nam Mới, số 510, ngày 21/06/2003

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: