Nhớ Nguồn

Tác giả Nam Sơn

Cây có cội nước có nguồn

Người có Tông, chim có tổ

Giữa thế sự thời có kim có cổ

Sanh làm người đều có Tổ có Tiên

Ở đời lắm chuyện ưu phiền

Phải sao chịu vậy chẳng riêng chi mình

Người mà biết gốc là vinh

Người không biết gốc bồng bềnh bèo trôi

Giờ đây xa cách phương trời

Bởi nhiều hoàn cảnh khiến người ly hương

Xưa kia Thanh Hóa Tổ đường

Vào Trung lập nghiệp xây phường dựng môn

Thừa Thiên Thuận Hóa Kế Môn

Là nơi nhau cắt rốn chôn mẹ già

Hàm Rồng, Khút Ngược bao la

Đồng-dạ cát trắng, Cồn pha cát vàng.

Ô-lâu nước biếc tiền giang

Đồng xanh bát ngát lúa vàng mênh mông

Hương tiên điểm giữa đình trung

Đường Ngang thờ Họ nhìn chung một hàng

Mênh mang độn cát sau làng

Mồ tiên mả tổ cả ngàn xa xưa.

*

Nơi đất khách cảnh vừa mới tạo

Thiếu đủ điều, thiếu cả tình thương

Mặc cho ở khắp muôn phương

Chim tổ, người tông dạ thường khắc ghi

Dù cho nước cuốn mây đi

Nước mây sum hiệp một khi trùng phùng

Gần xa thương lấy nhau cùng

Máu đào đậm loãng cùng chung một dòng

Đến ngày giỗ Tổ đủ đông

Bà con thân thuộc giống dòng gặp nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: