Vu Lan Nhớ Mẹ

2 Nov

Tác giả: Thanh Truyền

Nghe Mẹ hát ở đầu non,

Giơ tay lên với, chỉ còn hư vô.

Thẫn thờ tiếc một giấc mơ,

Hương hồn Từ Mẫu bây giờ ở đâu?

Mẹ về gió thoảng hương cau

Con têm cho Mẹ miếng trầu con ơi.

Thương con nói chẳng hết lời,

Nhớ con bên Mẹ suốt thời ấu thơ.

Tay bồng miệng hát à ơ,

Mai con khôn lớn có nhờ được không?

Con đi cuối bể đầu sông,

Thương Cha, nhớ Mẹ tấm lòng khôn nguôi.

Hôm nay hương khói ngậm ngùi,

Vu-Lan rưng lệ, nhớ người sanh con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: